mandag 15. juni 2009

Frem eller tilbake?

I Stortingsmelding nr. 44 "Utdanningslinja", foreslåes det flere tiltak mot elevfrafall. Et av dem vil ha konsekvenser for Fremmedspråkene. Det nevnes et "Arbeidslivsfag" som vil konkurrere med Fremmedspråk.
Er vi i ferd med å gå tilbake i tiden?
Eller blir det et tilbud som vil endre en nokså spesiell situasjon for Fordypningene i norsk og engelsk? som ser ut til å være fordypning bare i navnet, men ikke i praksis?
Dette må følges opp slik at fremmedspråkene "forsvares" og at flest mulig må fortsatt velge et fremmedspråk.

Se her > Utdanning.no

Andre