onsdag 2. september 2015

TROLLSTIPEND !

Det kan ikke gjentas ofte nok... takket være Trollavtalen med Frankrike har fransklærere og deres franskklasser anledning til å få et stipend til et opphold i Frankrike. Så å si alle som søker får gjennomslag, så ikke nøl ! Informasjon du trenger vil du finne på SIU sine sider. Se her: http://siu.no/Videregaaende-opplaering/Kurs-og-stipend/Trollstipend-for-fransklaerere-og-elevgrupper
Bon voyage !