lørdag 20. november 2010

Fransk kokekunst på UNESCO-lista!

Ja, fransk kokekunst er kommet på UNESCO-lista over verneverdige immaterielle kulturelle verdier. Flott!... eller?
Vel, er det ikke slik at det som kommer på den lista er kulturelle skatter som man er redd for at de står i fare for å forsvinne på en eller annen måte? I så fall er det kanskje et dårlig tegn... eller?

mandag 15. november 2010

Europe Ecologie + les Verts

Ce dimanche 14 novembre, le parti d'Eva Joly, Europe-Ecologie a fusionné avec les Verts dans l'espoir de créer ainsi un grand parti capable de prendre une place importante dans la vie politique française.
Lire plus dans La tribune, ici >