torsdag 10. mai 2012

Tall for språkvalg på vgs i 2011-2012

Fremmedspråksenteret har laget et notat om språkvalg på vgs. Det gis få tall i grunn, mest prosenter.

For nivå I er spansk størst og fransk nr. 3. Vi opplever fortsatt nedgang dessverre, selv om den svak: fra 19 til 18% på et år. Målet bør bli å komme oss over 20-tallet igjen.

På nivå II er vi størst og DET kan vi være stolt over !!

På nivå III er vi nr. 2 etter spansk, men foran tysk. Det kan vi også være stolt over !!

Se notatet under:
 Notat fra Fremmedspråksenteret