lørdag 14. mai 2011

Velg fransk!

Se på vår lysbildeshow om Fransk i verden, og gjerne vis den til andre, elever, foreldre:
http://www.fransklaereren.no/filer/videos/velgFransk.mp4