fredag 5. april 2013

Endring av eksamensordning på nivå I

Udir sender nå til høring et forslag til endringer av eksamensordningen i fremmedspråk nivå I.
Vi vil sikkert komme tilbake til det og foreningen kommer til å sende et svar til Udir.
Det snakkes om Kombinert eksamen med en skriftlig del på 2 1/2 time hvor eleven prøves på lese- og skrivekompetanse, og i bruk av hjelpemidler.
Muntlig del skal prøve lytting og muntlig produksjon/interaksjon (noe vi er godt fornøyd med).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar